Loading...

Amacımız

Unutmayalım ki her yetenek geliştirilebilir!

Neden GiftedTurk
Videoyu oynat

Amacımız; çocukların sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimlerine destek olmak, aynı zamanda onların farklı bakış açılarına sahip alternatif çözüm yöntemleri üretebilen yaratıcı bireyler olmalarını sağlamaktır.

GiftedTürk Bilişsel Eğitim-Gelişim Platformu kategorileri çocuğunuzun öğrenme hızının artmasına, anlamlı bağlantılar kurabilmesine, anlamaya dayalı kavramasının ve muhakeme yeteneğinin gelişmesine ve en önemlisi çocuğunuzun stratejiler geliştirmesine yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Uygulamalar sonrasında çocuğunuzun analiz-sentez yeteneğinin ve yaratıcılığının gelişmesi beklenmektedir.

Müfredat sistemimiz içerisinde yer almayan alternatif sorularla karşılaştıklarında BİLSEM sınavında başarılı olma şansları artacak ve bilişsel becerileri hızla gelişip ilerleyecektir.

Aynı zamanda bu tip sorular, beceri temelli soruların çocuğunuzun yaş grubuna uyarlanmış halidir. Beceri temelli sorular öğrencinin ileriki yaşlarında sınavlarda, iş görüşmelerinde vb. başka alanlarda da karşılarına çıkabilmektedir. GiftedTürk platformumuz ile öğrencimiz erken yaşta bu sorulara aşina
hale gelecektir.

GiftedTürk sisteminde soru sormaktaki tek amaç bilgi ölçmek değil sorular aracılığıyla çocuğu donanımlı hale getirmektir. Aynı zamanda çocuğun hem sağ hem de sol beynini kullanması sağlanarak düşünme, dikkat, bellek, algı ve dil becerilerinin gelişmesi amaçlanmıştır.

Platformuz çocukların öğrendikleri bilgileri çeşitli yöntemlerle transfer edip farklı yerlerde de kullanabilecekleri şekilde yapılandırılmıştır. Bilinçli teknoloji kullanımına olanak sağlamak amacıyla da üretilen bu içerikler çocukların bilgisayar, cep telefonu ve tabletle geçirdikleri vakitlerin kaliteli zamanlar haline dönüşmesini sağlayacaktır. Bu sayede çocukların eğlenerek öğrenecekleri ve sıkılmadan ilerleyecekleri bir ortam tasarlanmış olacaktır.

Çocuğunuz giftedturk.com sitesine dahil olduğunda ona gelişimi için  farklı ve güzel bir fırsat sunmuş olacaksınız.

Unutmayalım ki her yetenek geliştirilebilir!

WHAT WE DO

Fresh Ideas for Every Business

Creative Approach

Ea pro tibique comprehensam, sed ea verear numquam molestie. Nam te omittam comprehensam.

Creative Approach

Ea pro tibique comprehensam, sed ea verear numquam molestie. Nam te omittam comprehensam.

Creative Approach

Ea pro tibique comprehensam, sed ea verear numquam molestie. Nam te omittam comprehensam.

WHY ARE WE THE BEST?

Meet Our Team

team-1
Maria Murphy SEO ans SMM specialist
team-6
William matthews CEO / Founder
team-9
Lina D’Souja Marketing Manager

Why Choose us

Save Time & Effort
With the Ewebot

First Working Process

For startups and growing businesses, an online specialist can develop a digital marketing plan to help you grow.

Dedicated Team Member

Your digital consultant will also be able to kickstart campaigns and maximise your marketing budget.

24/7 Hours Support

Lorem ipsum dolor sit amet, vix an natum labitur eleif, mel amet laoreet prois menandri.

CLIENT TESTIMONIALS

Some reviews from our clients

100

Clients Served

79

Events Organized

66

Public Speeches

100

Followers

CLIENT TESTIMONIALS

Some reviews from our clients

Praesent eget iaculis nibh, dictum euismod sem. Aenean maximus, orci nec malesuada aliquet, ex orci eleifend ligula, commodo faucibus justo enim eget enim.

Jimmy Ron

Jimmy Ron

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur sit amet urna id justo pharetra sodales lobortis vel leo. Nullam ut dui ac urna auctor

Lina Doris

Lina Doris

COE, Forest Corp.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur sit amet urna id justo pharetra sodales lobortis vel leo. Nullam ut dui ac urna auctor

Wisper Collin

Wisper Collin

Orlando, US

Design is a way of life, a point of view. It involves the whole complex of visual commun ications: talent, creative ability, manual skill, and

Silviia Garden

Silviia Garden

Customer

Aydınlatma ve Bilgilendirme Metni

GiftedTürk Eğitim Danışmanlık olarak başta KVKK ve diğer tüm mevzuat gereği kişisel verilerinizin güvenliğini günümüz teknolojik  imkanlar bağlamında ve tüm iyiniyetimizle  en üst seviyede telakki ederek koruyoruz.

 Bu doğrultuda GiftedTürk  olarak çalışma ekibimiz, üyelerimiz, potansiyel üyelerimiz, iş ortaklarımız da dahil olmak üzere temasta olduğumuz bilumum kişilere ait her türlü kişisel verinin işlenmesi hususunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) göre sizleri aydınlatmayı borç biliriz.

 

AÇIKLAYICI BİLGİLER :

KİŞİSEL VERİ : 

KVKK kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu bağlamda sadece bireyin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi onun kesin teşhisini sağlayan bilgiler değil, aynı zamanda kişinin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler de kişisel veridir. Bir kişinin belirli veya belirlenebilir olması, mevcut verilerin herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmesi suretiyle, o kişinin tanımlanabilir hale getirilmesini ifade eder. Yani verilerin; kişinin fiziksel, ekonomik, kültürel, sosyal veya psikolojik kimliğini ifade eden somut bir içerik taşıması veya kimlik, vergi, sigorta numarası gibi herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm halleri kapsar. İsim, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler gibi veriler dolaylı da olsa kişiyi belirlenebilir kılabilme özellikleri nedeniyle kişisel verilerdir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ :

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder. Örneğin, kişisel verilerin sadece bir sabit diskte, CD’de, sunucuda depolanması, anılan verilerle başkaca hiçbir işlem yapılmasa da bir veri işleme faaliyetidir. Dolayısıyla veri işleme kapsamına giren eylemler sınırlı sayıda olmayıp, kişisel verilerin ilk defa elde edilmesinden başlayarak veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm işlem türlerini ifade etmektedir.

VERİ SAHİBİ ( İLGİLİ KİŞİ ) :

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder. Kanunda, yalnızca gerçek kişilerin verilerinin korunması öngörülmüş, tüzel kişilerin verileri Kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Kanunda yer alan kişisel verinin tanımı gereği, tüzel kişiye ait bir verinin herhangi bir gerçek kişiyi belirlemesi ya da belirlenebilir kılması halinde, bu veriler de Kanun kapsamında koruma altındadır. Ancak, burada korunan menfaat tüzel kişiye değil, düzenlemenin temellendirdiği öncelik gereği belirlenen ya da belirlenebilecek gerçek kişiye ait olacaktır. Çünkü Kanun, tüzel kişilere ait verilerin korunmasını hiçbir şekilde düzenlememektedir.

 

VERİ SORUMLUSU:

 

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca,  GiftedTürk Eğitim Danışmanlık tarafından, Kanununun 3. Maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİN  İŞLENMESİ :

A-OTOMATİK YOLLA :

Kanunda, otomatik işlemenin ne olduğu tanımlanmamıştır. Bununla birlikte, gerekçede, Kanunun kapsamı açıklanırken, “günümüzde bu veriler, gerek özel sektör ve gerekse kamu sektörü tarafından bilişim sistemleri üzerinden otomatik yollarla sıkça kullanılmaktadır.” denilerek dolaylı yoldan otomatik işlemenin, bilişim sistemleri üzerinden gerçekleştirilen faaliyetler olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda, tamamen veya kısmen otomatik olan işleme; insan müdahalesi ya da yardımı konusundaki ihtiyacın asgari seviyeye indirilerek verilerin kaydı, bu verilere mantıksal veya aritmetik işlemlerin uygulanması, verilerin değiştirilmesi, silinmesi, geri elde edilmesi veya aktarılması gibi işlemlerin otomatik veya kısmen otomatik yöntemlerle gerçekleştirilmesi olarak tanımlanabilir. Başka bir ifade ile, otomatik olarak veri işlenmesi; bilgisayar, telefon, saat vb. işlemci sahibi cihazlar tarafından yerine getirilen, yazılım veya donanım özellikleri aracılığıyla önceden hazırlanan algoritmalar kapsamında insan müdahalesi olmadan kendiliğinden gerçekleşen işleme faaliyetidir.

B-OTOMATİK OLMAYAN YOLLA :

Bir veri kayıt sistemine bağlı olarak otomatik olmayan yollarla işleme ise “manuel” olarak (elle) hazırlanan ancak erişimi ve anlamlandırmayı kolaylaştıran işleme faaliyetini ifade eder. Yukarıda belirtildiği gibi, kişisel veriler otomatik işlemeye tabi tutulmasalar da, bir “veri kayıt sistemi” aracılığıyla işlendiklerinde de Kanun hükümlerine tabi olmaktadır. Diğer bir ifade ile Kanun, otomatik olmayan yollarla veri işlenmesini tamamen Kanun kapsamı dışında tutmamakta, otomatik olmayan yolla veri işleme eğer bir veri kayıt sisteminin parçası ise, veri işleme faaliyeti Kanun kapsamında kabul edilmektedir.

VERİ KAYIT ( İŞLEME )SİSTEMİ :

Veri kayıt sistemi, kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade etmektedir. Bir dosyalama sistemi olarak nitelenebilecek veri kayıt sistemi elektronik ya da fiziki ortamda oluşturulabilir. Buna göre, veri kayıt sisteminde kişisel veriler, ad, soyad veya kimlik numarası üzerinden sınıflandırılabileceği gibi, örneğin kredi borcunu ödemeyenlere ilişkin oluşturulacak bir sınıflandırma da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Örneğin, herhangi bir kritere bağlı olmaksızın gelişigüzel bir şekilde sadece kişilerin ad ve soyadlarının bir kağıtta yer alması hali, Kanun kapsamına girmemekle birlikte, söz konusu isimlerin belirli bir kritere göre bir kağıda kaydedilmesi halinde, bu veri kaydı Kanun kapsamında değerlendirilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL İŞLİYORUZ:

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi, KVKK’da açıklandığı üzere tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem anlamına gelmektedir.

Kişisel verileriniz; GiftedTürk’ün siz üyelerine ve kullanıcılarına sunmuş olduğu ürün ve hizmetlere; giftedturk.com”,  İnternet sitesi üzerinden ulaştığınızda,  eğitim portalımızı ziyaret ettiğinizde, çağrı merkezimizi aradığınızda, mobil uygulamalarımızı kullandığınızda, GiftedTürk’ün düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda işlenebilecektir.

Veri işleme faaliyeti sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlarda gerçekleştirilebilir. Hangi ortamda olursa olsun tüm veri işleme faaliyetleri yalnızca aşağıda belirtilen amaçlarla gerçekleşmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER:

Kimlik Bilgisi: Adı, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Yabancı Kimlik, Geçici Kimlik Numarası, pasaport numarası, doğum tarihi, paylaştığınız resmi kimlik belgeleri üzerindeki diğer nüfus kimlik bilgileri, meslek, görev, unvan bilgisi.

İletişim Bilgisi: Telefon, Fax Numarası, E-Posta, KEP Adresi, İletişim Adresi, Posta Kodu, Adres numarası.

Lokasyon Bilgisi: Teslimat adres bilgisi, konum bilgisi.

Finansal Bilgiler: Kredi Kartı Bilgisi, Banka Hesap Numarası, IBAN Numarası, EFT, Kapıda Ödeme, Havale, BKM Express Ödeme Bilgileri, Vergi No, Vergi Dairesi, Fatura ve diğer finans bilgileri.

Müşteri/Üye Bilgisi: Müşteri numarası, üyelik bilgisi, GiftedTürk Kart üyelik bilgileri, kullanıcı adı, üyelik ID numarası ve diğer üyelik bilgileri.

 

Müşteri/Üye İşlem Bilgisi: İnternet sayfası, mobil uygulaması, sosyal medya hesapları üzerinden üyelik kaydı oluşturmanız, internet satış işlemlerini gerçekleştirirken; sepet, adres, ödeme, onay süreçleri için gerekli alanları doldurmanız sırasında işlenen verileriniz, yaptığınız yorumlarda yer alan kişisel verileriniz, satın alınan ürünler, ürünlerin alışveriş tutarı, alışveriş tarihi, alışveriş geçmişi, çağrı merkezi görüşme kayıtları, sözleşme bilgisi, müşteri numarası, sipariş numarası bilgisi.

İşlem Güvenliği Bilgisi: İnternet sayfası, mobil uygulaması, sosyal medya hesapları işlem bilgisi, IP Adresi, Şifre, parola, kullanıcı adı, karekod bilgileri, kullanılan, yazılım, donanım işlem bilgisi, log kayıtları, internet erişim bilgileri.

Pazarlama Bilgisi: İnternet çerez bilgisi, reklam, kampanya, anket, tanıtım, imza günleri gibi etkinlikler vasıtasıyla işlenen bilgiler, cep telefonu, elektronik posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar vasıtasıyla elde edilen bilgiler, elektronik posta, mektup veya sair iletişim araçları ile elde edilen pazarlama bilgisi, üyelik işlemleri için Facebook, Twitter, İnstagram, WhatsApp kullanıcı adı bilgileri, sosyal medya hesaplarımız vasıtasıyla üyelik kaydı oluşturmanız halinde, kullandığınız adınız ve soyadınız sosyal medya hesabınıza giriş için kullanılacak olup; elektronik posta adresiniz üyelik kaydının gerçekleştirilmesi amacıyla paylaşılacaktır. Sosyal medya hesaplarınızdaki diğer kişisel verileriniz firmamızca paylaşılmamaktadır.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Tanıtım, kampanya, imza günlerinde ve etkinliklerde, aracı kurum ve kuruluşlar, sair kanallar vasıtasıyla; mağazalarımızda, internet sayfası, sosyal medya hesaplarımız veya üçüncü taraf sosyal medya mecralarında kullanılan, paylaşılan fotoğraflarınız, video paylaşımlarındaki görüntüleriniz, müşteri hizmetleri kapsamında çağrı merkezi görüşme ses kayıtları.

Hukuki İşlem Bilgisi: Kişisel veri sahibinin verdiği ticari elektronik ileti izni, onay verdiği üyelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi,  KVKK Başvuru formu işlem bilgisi, şirket faaliyetleri kapsamında yapılan iş ve işlemler, adli makamlarla yapılan yazışmalarda işlenen kişisel bilgiler, hakem heyetleri, arabulucular, tüketici mahkemeleri, icra daireleri, noterler, adli makamlarla yapılan işlemler kapsamında işlenen veriler.

Talep ve Şikayet Yönetimi/Değerlendirme Bilgisi: Firmamız faaliyetleri kapsamında, internet sitesi, mobil uygulamalar, sosyal medya hesapları, çağrı merkezi veya mağazalarımızda doğrudan iletilen şikayet veya taleplerin yönetimi, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi sürecinde yapılan işlemler sırasında işlenen kişisel veriler.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI :

Kişisel verileriniz, GiftedTürk tarafndan size sunulan hizmet ve gerçekleştirilen faaliyetlere göre farklılık göstermekle birlikte KVKK’da belirtilen anlam ve kapsamda; GiftedTürk tarafından sizlere sunulan ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi, geliştirilmesi ve/veya mükemmelleştirilmesi amacıyla GiftedTürk’ün ilgili birimleri ile paylaşılmakta; yine bu çerçevede kişiselleştirme, beklentiler, kullanım alışkanlıkları, beğeniler ve ihtiyaçlar çerçevesinde profil oluşturma, yeni hizmet kollarının geliştirilmesi, güvenliğin ve denetimin sağlanması, müşteri değerlendirme ve şikayet süreçlerinin yönetimi, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi, uyum süreçleri, insan kaynakları süreçleri ve benzeri hizmetlerin hayata geçirilebilmesi amacıyla KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen ilkeler ile 5 ve 6. maddeleri çerçevesinde belirtilmiş olan istisnalar kapsamında işlenmektedir. GiftedTürk tarafından kişisel verileriniz 5. ve 6. madde kapsamında aşağıda belirtilen istisnalar kapsamında işlenmektedir;

 • İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması,
 • GiftedTürk’ün bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla GiftedTürk’ün meşru menfaatleri için veri işlemesinin gerekli olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

İşlenen kişisel verileriniz, yine yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde KVKK’nın 8 ve 9. maddelerinde belirtildiği şekilde yurt içine ve yurt dışına ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi hâlinde ve yine kanunlar çerçevesinde ilgili kurumlara aktarılabilecektir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:

Bu aydınlatma metni kapsamında, belirtilen kişisel verileriniz; 2. maddede belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; ilgili birim çalışanlarımıza,   yurt içinde bulunan iş/çözüm ortaklarımıza, tedarikçilerimize, danışmanlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlara Kanunun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ:

Kişisel bilgileriniz, firmamız tarafından doğrudan, “giftedturk.com” sitemizi ziyaret etmeniz, üyelik –abonelik kaydı oluşturmanız, internet satış işlemlerini gerçekleştirirken; sepet, adres, ödeme, onay süreçleri için gerekli alanları doldurmanız, mobil uygulamalarımız, sosyal medya hesaplarımızı kullanmanız, çağrı merkezi üzerinden sunulan hizmetlerden faydalanmanız, elektronik veya elektronik olmayan ortamlardaki formları doldurmanız, iletişim formlarını doldurmanız,   üçüncü taraf internet siteleri, ilgili üçüncü kişi ve kuruluşlar aracılığı ile elektronik ortamlarda ve elektronik olmayan ortamlarda işlenmekte, depolanmakta, toplanmakta ve aktarılmaktadır.

Kişisel verileriniz; gerektiğinde açık rızanız, kanunlarda açıkça öngörülmesi, üyelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu olan firmamızın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, işlenen kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan firmamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, kamu sağlığının korunması hukuki sebeplerine dayalı olarak, kanunun 5 inci maddesine uygun olarak işlenmekte, toplanmakta ve aktarılmaktadır.

VERİ SAHİBİNİN ( İLGİLİ KİŞİNİN )  HAKLARI  (BAŞVURU HAKKI ) :

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine göre, veri sorumlusu olarak GiftedTürk adresine bizzat başvurarak, internet sitemizde bulunan BAŞVURU FORMUNU doldurup  “info@giftedturk.com”  adresine  elektronik posta göndererek veya noter vasıtasıyla yapacağınız başvuru yöntemleri ile iletebilirsiniz.

İLGİLİ KİŞİ ( VERİ SAHİBİ ) OLARAK HAKLARINIZ :

 

KVKK uyarınca sahip olduğunuz hakları kullanabilmek için ilgili talebinizi belirtip; iadeli taahhütlü mektup veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle tarafımıza ulaşarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse buna ilişki n bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, h) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.”

Talebiniz ile ilgili olarak  GiftedTürk ,sizden teyit amaçlı bilgiler talep edebilecektir. Bunun amacı kişisel veri sahibinin gerçekten kim olduğunu anlamak, bilgileri yalnızca doğru kişiyle paylaşmak adına tam olarak emin olabilmektir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ”’inde belirtildiği üzere, başvurunuzda yer alan talepleriniz ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır ancak başvurunuza cevabın yazılı olarak  ve/veya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek bir ücret tarafınızdan talep edilebilecektir. Başvurunuzun tarafımız hatasından kaynaklanması halinde ücret size iade edilecektir.

Öte yandan işlenen kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi hâlinde düzeltilmesini dijital  eğitim portalımızın  “giriş yap” bölümünden hesabınıza erişerek gerekli değişiklik, güncelleme ve silme işlemlerini yapabilirsiniz. Hesabınızı bu yoldan silmeniz hâlinde Giftedturk’ün KVKK’ya uygun olarak işlediği kişisel verilerinizi, ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen süreler boyunca saklamasına ilişkin yükümlülükleri ile ilgili hakları saklıdır.

Bu kapsamda öncelikle, işlemeye konu kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta belirli bir süre öngörülüp görülmediği tespit edilir. Yasal bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılır. Yasal süre öngörülmemişse işleme amacının sona ermesi sebebiyle kişisel verileriniz, eğer daha uzun süre saklanmasını gerektiren hukuki bir sebep yoksa silinir veya yok edilir.

Çerez Politikamız

GiftedTürk Eğitim Danışmanlık olarak, GiftedTürk online eğitim portalımızda üyelerimize ve  ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuatına (“KVK Mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi için azami hassasiyeti göstermekte ve internet sitemiz aracılığıyla çerez kullanmakta olduğumuzu belirtmek isteriz.

 İşbu Çerez Politikamızın amacı, tarafımızca işletilmekte olan giftedturk.com  internet sitesinin (“online eğitim portalının”)  kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri tarafından ziyaret edilmesi ile elde edilen çerezlerin, türleri ve kullanım amaçları hakkında ilgili sizleri bilgilendirmektir.

Çerez Nedir?

Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğiniz zaman bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda (“cihaz”) saklanan söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak sağlayan çoğunlukla harf veya sayılardan oluşan küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler Vasıtasıyla İşlenen Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Çerezler vasıtasıyla eğitim portalımız üzerindeki kullanım ve ziyaret alışkanlıklarınız, oturum bilgileriniz, geçmiş işlemleriniz ve gezinme bilgileriniz işlenmektedir.

Çerezler Hangi Yöntemle Toplanmakta ve Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Giftedturk  olarak, günlük dosyalar, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığımız çerezlerden oluşan kişisel verilerinizi, KVK Mevzuatına uygun olarak ve aşağıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olmak kaydıyla işlemekteyiz:

1· Eğitim portalımızın üyelerine  daha iyi hizmet sağlayabilmek amacıyla internet sitemizde üzerinde gezinme bilgileriniz işlenmekte, bu amaç ile sınırlı olarak üçüncü kişilerle paylaşılmakta ve güvenli olarak saklanmaktadır.

2· Tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla geçmiş işlemleriniz depolanmaktadır.

3· Online eğitim portalımızın üyelerimizce  nasıl kullanıldığını analiz etmek ve internet sitemizi kullanım deneyimlerinizi iyileştirmek amaçlarıyla işlevsel ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

4· İlgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için reklam/tanıtım amacıyla reklam çerezleri kullanılmaktadır.

Bu şekilde, eğitim portalımızı kullandığınızda size daha uygun içerikler, kişiye özel kampanya ve ürünler sunulmakta ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunulmamaktadır.

Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitemize/eğitim portalımıza ve web sitemizin reklam verdiği web sitelerine yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, web sitemizin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir.
GiftedTürk, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak farklı yöntemlerle toplanan bilgileri veya farklı zamanlarda internet sitemiz üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

Hangi Çerez Türleri Kullanılmaktadır?

Sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

Aşağıda Sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz:

 • Zorunlu (Temel) Çerezler: Sitemizin / eğitim portalımızın düzgün bir şekilde çalışabilmesi, özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir. Örneğin, portalımızda/sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.

 Bu çerezlerin devre dışı bırakılması hizmet ve özelliklerin kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir.

 • İşlevsel ve Analitik Çerezler: Sitemize / eğitim portalımıza nereden bağlandığınız, site üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi siteyi nasıl kullandığınızın izlenmesi dâhil olmak üzere, sitemizi nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanılan çerezlerdir.
 • Reklam Çerezleri: Sitemiz / eğitim portalımız üzerinde sizin ilgi alanlarınıza ve ihtiyaçlarınıza uygun içerikler sağlamamıza yardımcı olan çerezlerdir
 • Kalıcı Çerezler: Sitemizin / eğitim portalımızın işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan ve tarayıcılar vasıtasıyla tarafınızca silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir. Bu tür çerezler, yaptığınız tercihleri hatırlamak ve portalımızın kullanımını kişiselleştirmeniz  için aktiftirler. Bu kullanım parolanızı kaydeden ve web sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web sitesini daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.
 • Oturum Çerezleri: Sitemizi / eğitim portalımızı ziyaretiniz süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezler, kişisel veri içermezler ve kişisel verilerin internette aktarılma ihtiyacını azaltmaya yardım eder.

 Bu çerezleri silebilir veya kullanılmalarını engelleyebilirsiniz; ancak, bu çerezlerin devre dışı bırakılması, portalımızın / sitemizin performansının düşmesine ve kullanıcı deneyiminizin kısıtlanmasına neden olabilir.

 • Flash Çerezleri: Sitemizde / eğitim portalımızda yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerezlerdir.
 • Google Analytics İşlevi ( Kullanılma Amacı) : Performans ve kullanıcı deneyimini artırmak için, siteye gelen ziyaretçi hareketlerini farklı açılardan ölçümlemek ve analiz etmek için kullanılan çerezlerdir.

Çalışma Yöntemi: Portalımız içerisinde hangi ekranlarda gezindiğiniz ve neler yaptığınız hakkında isimsiz (anonim) toplu veriler sağlar.

 • Google Adwords İşlevi ( Kullanılma Amacı ): Gezinme davranışlarınızdan yola çıkılarak, reklamlarımızın size özel, kişiselleştirilmiş olarak gösterilebilmesi işlevini taşır.

Çalışma Yöntemi: Ziyaretçiler hakkında, portalımızdan /  sitemizden önce ve sonra ziyaret edilen siteler gibi isimsiz (anonim) bilgiler sağlar.

 • Üçüncü Parti, Kalıcı ve Oturum Çerezleri İşlevi ( Kullanılma Amacı ) : Planlanan kampanyalara ait verimliliği arttırmak, kullanıcı profiline göre farklı reklam iletişimleri (yeniden pazarlama vb.) sunmak, gelecek planların oluşturulmasında fayda sağlamak amacıyla siteye gelen ziyaretçiler hakkında davranışsal izleme yaparak isimsiz (anonim) bilgiler toplamaktır.

Çalışma Yöntemi: Portalımıza / sitemize gelen kullanıcıların coğrafi (konum) ve teknik bilgileri (Ip, cihaz, browser, işletim sistemi vb.) geliştirilen adserver yazılımı ile sağlanmaktadır.

Çerez Tercihlerinin  Değiştirilmesi  – Kontrolü Nasıl Olur ?

Portalımızı / Sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir; tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz. Tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde, portalımızı / sitemizi kullanmaya devam edebilirsiniz; ancak, portalımızın / sitemizin tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişiminiz sınırlı olabilir, kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir.

         Çoğu tarayıcı çerezleri otomatik olarak kabul eder fakat isterseniz çerezleri tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek devre dışı bırakabilirsiniz. Çerezleri devre dışı bıraktığınız takdirde sitelerimizdeki bazı özelliklerin ve hizmetlerin düzgün çalışamayabileceğini, portalımızın / sitemizin kişiselleştirilemeyebileceğini ve sizin deneyiminize göre özelleştirilemeyeceğini lütfen unutmayınız.

Bu kapsamda tüm tarayıcı üreticileri, kendi ürünlerinde çerezlerin yönetimi ile ilgili yardım sayfaları sunmaktadır. Bu çerçevede çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hususunda daha fazla bilgi için aşağıda verilen ve tarayıcı üreticilerine özel adresleri ziyaret edebilirsiniz:

Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr TR

İlgili Kişi Olarak Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

 KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin,
· işlenip işlenmediğini öğrenme,
· işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.
Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, tercihen web sitemizde yer alan Üye-Abone-Alıcı( İlgili Kişi ) Başvuru Formu’nda  belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle,
· Kazım Karabekir Mah. Endülüs Cad.No:2/A Esenler-  İstanbul” adresindeki merkez ofisimize yazılı başvuru formu ile bizzat gelerek,
· kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
· (varsa) tarafınızca daha önce GiftedTürk’e bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@giftedturk.com adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesi

GiftedTürk Eğitim Danışmanlık üyelerinin  ve kullanıcılarının güvenliği için bilgilerinin gizliliğinin KVKK kapsamında  bir hak olduğunun farkında olarak  özgün deneyim ve bilgiler sunmak maksadıyla size hizmet vermektedir.Eğitim portalımızı  dilediğiniz  kadar ziyaret edebilir, yayınlarımızdan  ve eğitim konusundaki tüm gelişmelerden anında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GiftedTürk eğitim portalı kapsamından faydalanabilmenizin önşartı  üye olmanızdır.Abonelik, ödeme ve giriş işlemleri GiftedTürk’ün sahip olduğu 128 SSL sertifikası ile güvence altındadır.

Elektronik posta iletişiminde söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde mesajın güvenliğinin garanti altına alınamadığını ve göndereceğiniz elektronik postaların güvenliğinden sizlerin sorumlu olduğunu hatırlatmak isteriz. Dijital eğitim portalımızdan GiftedTürk’e ait olmayan diğer internet sitelerine sizi bilgiye daha çabuk ulaştırmak amacıyla bağlantılar verebiliriz. Bu internet sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz o sitenin doğruluğunu ve güvenilirliğini siz gözden geçirmelisiniz.

GiftedTürk, eğitim portalında yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları önceden bildirimde bulunmadan ve herhangi bir onaya ihtiyaç duymaksızın dilediğinde  değiştirme hakkını saklı tutar.

GiftedTürk üyeliğinin bizzat üyeye ait olduğunu, üyelik bilgilerinizi üçüncü kişilerle paylaşmamanız gerektiğini ve bu verilerin güvenliğinden sizlerin sorumlu olduğunuzu hatırlatırız.

Üyelik sözleşmesi’nin bir örneği, üyelik esnasında üye tarafından belirtilen e-posta adresine gönderilir, bu sözleşme 1 (bir) sene süre ile korunur. Giftedturk bu süre içerisinde üye tarafından talep edildiği takdirde sözleşmenin örneğini üyenin e-posta adresine yollar.

Eğitim portalında yer alan sorular,bilgiler ve  görsel unsurların ve bunların düzenlenmesinin telif hakları GiftedTürk’e aittir, bunlar kopyalanamaz, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ticari bir amaçla kullanılamaz, kaynak koduna dönüştürülemez, tersine mühendislik uygulanamaz, parçalara ayrılamaz,cımbızlama veya montaj yapılamaz ve ticari bir maksatlarla  kullanılamaz .

Bu eğitim portalı kapsamındaki bilgilerin sizlere aktarımı  “ varoldukları haliyle” yapılmaktadır.GiftedTürk, bu bilgilerin doğruluklarını, yeterliliklerini garanti etmemekte ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle sorumluluğu açık bir şekilde reddetmektedir. GiftedTürk bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dâhil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

Bu eğitim portalının kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, GiftedTürk  sorumluluk kabul etmemektedir.

GiftedTürk’ün üyelerinden ve kullanıcılarından topladığı bilgiler, sadece ilgili mevzuatlar çerçevesinde toplamasına izin verilen bilgilerdir. GiftedTürk, işbu bilgilerinizi idari, teknik ve fiziksel korumalarla korumaktadır. Bilgileriniz ancak faaliyetlerimizin yürütülebilmesi için gerekli olduğu hâllerde aktarılır fakat asla üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

 

GiftedTürk tarafından içeriği sağlanan eğitim portalı , kurulması planlanan ve mobil platformlar, masaüstü ve/veya mobil uygulamalar, üçüncü kişi yazılımlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere internet siteleri üzerinden erişilen, kullanılan bilumum platformlar için bir çerez politikası uyguladığını ve bu çerezleri söz konusu eğitim ve bilgi  platformunu kullanımınız esnasında vermekte olduğu eğitim hizmetini her geçen gün geliştirebilmek ve nev’i şahsınıza münhasır  aktarımlar sunabilmek maksadıyla kullanmakta olduğunu beyan eder.

 

KULLANICI SÖZLEŞMESİ :

 

İşbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesi , Giftedturk olarak abonelik sözleşmesi kapsamında  sizlere ilgili hizmetleri sunarken, kişisel bilgilerinizi nasıl yönettiğimizi anlatmaktadır. İşbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesi, www.giftedturk.com internet sitesi ile aynı zamanda işbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesi ‘nin yayınlandığı www.giftedturk.com sitesi ile bağlantılı diğer internet siteleri için de geçerlidir.

İşbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul etmekle; kişisel bilgilerinizi, işbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesi şartları bağlamında, toplanmasına, saklanmasına, kullanılmasına ve açıklanmasına açıkça onay vermektesiniz. İşbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesi ,GiftedTürk’e üye-abone olan kullanıcılar açısından üyelik tarihinden itibaren bir ay  ( otuz gün ) içinde geçerlilik kazanır.

GiftedTürk eğitim portalını kullanmakla ve üyesi-abonesi olmakla:

Online eğitim platformu olan GiftedTürk’ün Gizlilik Politikasını ve  Abonelik  Sözleşmesi’nde  belirtilen hizmetleri sunabilmek amacıyla kişisel bilgilerinizi işleyebileceğini kabul etmektesiniz.

GiftedTürk aşağıdaki belirtilen kişisel bilgilerinizi toplayabileceğini ve saklayabileceğini kabul etmektesiniz;

 

* Elektronik posta adresi, adres/iletişim bilgileri, kimlik numarası ve bazı hallerde (kullanılan hizmete bağlı olarak, ) banka hesabı numarası gibi finansal bilgiler;

* Sitedeki faaliyetlerinize istinaden, gerçekleşen işlemlere ilişkin bilgiler (teklif verme, satın alma, satma, siteye sizin tarafınızdan oluşturulan veya sizin kullanıcı hesabınıza bağlı olan ürün veya ürün içerikler gibi);

* Kargo, fatura bilgileri veya bir ürünü satın almak veya kargo etmek için sağlamış olan diğer bilgiler;

Site üzerinden yapılan yazışmalar, geri bildirimler ve GiftedTürk’e gönderilen mesajlar

* Bilgisayar/donanım ve bağlantı bilgileri, sayfa görüntüleme istatistikleri, sayfaya gelen ve gidilen trafik bilgileri, ad data/reklam yayınları ile ilgili veriler, IP adresleri ve standart web log bilgisi/standart web günlüğü bilgileri dahil, Siteyi ziyaret etmenizden, GiftedTürk hizmetlerini kullanmanızdan, içerik ve reklamlarımız ile etkileşiminizden doğan diğer bilgiler;

* Kimliğinizi doğrulamak amacıyla veya GiftedTürk’ün ilgili politikalarını ihlal ettiğinize dair bir şüphe doğması halinde, sizden ek bilgiler isteyebiliriz (örneğin, adres doğrulamak için kimlik numarası veya fatura gönderilmesi veya listelenen ürünün asıl sahibi olduğunuzu doğrulamak amacıyla bazı ek soruların cevaplanması gibi).

GiftedTürk’ün kişisel bilgileri toplamaktaki başlıca amacı, güvenli, sorunsuz, etkili ve kişiselleştirilmiş bir hizmet sağlamaktır. GiftedTürk’ün kişisel bilgilerinizi aşağıda sayılan amaçlarla kullanabileceğini kabul etmektesiniz;

 

* Talep ettiğiniz kullanıcı desteğini ve hizmetleri sağlamak;

* Uyuşmazlıkları ve Sitedeki aksaklıkları çözümlemek;

* Yasaklanma ihtimali olan veya yasaklanmış işlemleri veya kanuna aykırı faaliyetleri önlemek, bulmak;

* Hizmetleri, içerikleri ve tanıtımlarımızı kişiselleştirmek, ölçmek ve geliştirmek;

* Elektronik posta ile pazarlama amaçlı tanıtımlar göndermek;

* Bilgileri doğruluğunu teyit etmek amacıyla karşılaştırmak ve bu bilgileri üçüncü kişiler ile doğrulamak.

Kişisel bilgilerinizi, hizmetlerimizi sağlamak, yasal yükümlülükleri yerine getirmek, GiftedTürk kuralları ve politikalarını uygulamak, satışa sunulan ürün veya içeriğe ilişkin olarak üçüncü kişilerce ileri sürülen hak ihlali iddialarına cevap vermek veya herhangi bir kişinin hakkını veya güvenliğini korumak amaçlarıyla açıklayabiliriz.

Şifreniz, kullanıcı hesabınızın anahtarıdır. Özgün numaralar, harfler ve özel karakterler kullanınız ve GiftedTürk şifrenizi hiç kimse ile paylaşmayınız. Şifrenizi veya kişisel bilgilerinizi başkalarıyla paylaşmanız halinde, hesabınız adına yapılan tüm eylemlerden sizin sorumlu olacağınızı unutmayın. Şifreniz üzerindeki kontrolünüzü kaybetmeniz, kişisel bilgileriniz üzerindeki kontrolünüzü kaybetmenize yol açabilir ve dolayısıyla sizin adınıza başkaları tarafından gerçekleştirilen ve hukuken bağlayıcı işlemlerin muhatabı olabilirsiniz. Bu nedenle şifrenizin güvenliğinin herhangi bir nedenle tehlikeye girmesi halinde, derhal GiftedTürk’e bildirimde bulunmalı ve şifrenizi değiştirmelisiniz.

Eğitim portalımıza  giriş yaparak, kişisel bilgilerinizin çoğunu görebilir ve değiştirebilirsiniz. Genel olarak, kimlik doğrulanmasını yapmamız mümkün olmadığından kişisel bilgilerinizi manuel olarak değiştirememekteyiz. Bu nedenle, kişisel bilgilerinizin değişmesi gerektiğinde veya bu bilgilerin doğru olmaması halinde bu bilgileri derhal güncelleştirmelisiniz. GiftedTürk yardım hattımıza başvurmanız halinde, mümkün olan en kısa zamanda, yaptığınız işleme göre ve yasal düzenlemelere uygun olarak hesabınız kapatılarak, kişisel bilgilerinizin görüntülenmesi engellenecektir. Kapatılan hesaplara ait kişisel bilgiler, yasal gereklilikler, dolandırıcılığın önlenmesi, uyuşmazlıkların çözülmesi, arızaların giderilmesi, soruşturmalara yardımcı olunması, GiftedTürk Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanması ve yasalarca izin verilen diğer tüm eylemler için muhafaza edilmektedir.

Verilerin korunması gereken değerler olduğunu düşünmekteyiz, bu nedenle de kişisel bilgilerinizin yetkisiz erişimlere ve açıklamalara karşı korunması için birçok araç (kriptolama, şifreleme, fiziksel güvenlik vb.) kullanmaktayız.

Ancak, sizlerin de bildiği üzere üçüncü kişiler, hukuka aykırı olarak iletişiminizi veya kişisel mesajlaşmalarınızı ele geçirebilir veya bu iletişiminizi ve mesajları almanızı engelleyebilir ve diğer kullanıcılar, Site’den elde ettikleri kişisel bilgilerinizi kötü amaçlarla kullanabilir veya suiistimal edebilir. Bu nedenle, gizliliğinizi korumak için büyük bir çaba göstermemize rağmen, kişisel bilgilerinizin veya kişisel mesajlaşmalarımızın her zaman gizli kalacağı yönünde bir söz vermek mümkün değildir.

Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesi, yalnızca GiftedTürk tarafından toplanan kişisel bilgilerinizin kullanılması ve açıklanmasına ilişkindir. Sitede veya başka internet sitelerinde teklif verenler, alıcılar ve satıcılar gibi diğer kişilere kişisel bilgilerinizi açıklamanız halinde, bu bilgilerin diğer kişiler tarafından kullanılması veya açıklanması farklı kurallara tabi olabilir. GiftedTürk’ün üçüncü kişilere ait gizlilik politikalarını denetlememektedir ve kişisel bilgilerinizin üçüncü kişiler tarafından kullanılması, bu kişilere ait gizlilik politikalarına tabi olacaktır. Kişisel bilgilerinizi üçüncü kişilere açıklamadan önce, konu hakkında bilgi istemenizi öneririz.

GiftedTürk ,Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözlemesi’ndeki şartları  işbu sitede yayınlanmak suretiyle her zaman değiştirilebilir. Değiştirilen koşullar, sitede yayınlandıktan bir ay (otuz )gün sonra geçerlilik kazanır.

Mesafeli Satış Sözleşmesi (Abonelik - Üyelik Sözleşmesi)

1-TANIMLAR   :

                İşbu sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.
a)”ALICI”  (sözleşmede bundan sonra “ÜYE-ABONE-ALICI” olarak anılacaktır)

b)‘SATICI’; (sözleşmede bundan sonra “SATICI veya GiftedTürk olarak anılacaktır)

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu hizmeti kabul edip onayladığı takdirde sözleşmeye konu hizmetin bedelini ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretlerini ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

                İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,
KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu

EĞİTİM PORTALI  /  SİTE : SATICI’ya ait “GiftedTürk” isimli internet sitesini ( online – dijital eğitim portalını ),
SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek,kurumsal ya da tüzel kişiyi,

2-SÖZLEŞMENİN TARAFLARI :
SATICI :  Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında aboneye-üyeye-tüketiciye mal ve/veya hizmet sunan veya mal ve/veya hizmet sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,GiftedTürk olarak anılacaktır.
ABONE – ÜYE – ALICI :  Tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları GiftedTürk’e ait online eğitim portalındaki eğitim-öğretim takviye programları ile  içeriklerini ve Bilsem sınavına hazırlık mahiyetindeki yazılı-sesli ve görsel materyalleri ticari veya mesleki olmayan amaçlarla kullanacak ve yararlanacak gerçek, kurumsal ya da tüzel kişileri,

TARAFLAR:  SATICI ( GiftedTürk ) ve ÜYE-ABONE-ALICI’yı,
SÖZLEŞME:  SATICI( GiftedTürk ) ve ÜYE-ABONE-ALICI arasında akdedilen işbu mesafeli satış – abonelik sözleşmesini anlatır.

3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, ÜYE – ABONE-ALICI’nın faydalanacağı,  tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları GiftedTürk’e ait online eğitim portalındaki eğitim-öğretim takviye programları ile  içeriklerini ve Bilsem sınavına hazırlık mahiyetindeki yazılı-sesli ve görüntülü materyallerin yer aldığı online internet sitesine ( giftedturk.com ) elektronik ortamda yaptığı abonelik-üyelik başvurusunun kapsamı, süresi, abonelik ücreti dahil tüm temel özellikleri ile ilgili  yürürlükteki Tüketicilerin Koruması Hakkındaki Kanun ve Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti ve ilanı hakkındadır.

4 – ÜYELİK-ABONELİK  KAPSAMI

Giftedturk üyeliği – aboneliği, Giftedturk’ün fikri ve sınai mülkiyeti hakkına sahip olduğu eğitim-öğretim takviye programları ile içeriklerini ve Bilsem sınavına hazırlık mahiyetindeki yazılı-sesli ve görüntülü materyallerin kullanıcı haklarını kapsar. Bu kullanma hakkı, ÜYE-ABONE-ALICI tarafından tercih edilmiş olan süreli paketin sağladığı kullanma biçimi ve süresiyle sınırlıdır.

5 – ÜYELİK-ABONELİK SÜRESİNCE SAĞLANACAK HİZMETLER

ÜYE-ABONE-ALICI tarafından tercih edilmiş  olan paketindeki;

 • Günlük test çözümleri
 • Animasyon destekli görsel anlatımlar,
 • Ölçme –değerlendirme ve istatistik destekli raporlama,
 • Deneme test çözümleri,
 • Ders Anlatımı
 • 12 kategoriye ait soru çözümleri

6 – ÜYELİK-ABONELİK SÜRESİ

GiftedTürk  online eğitim portalı  üyelik – abonelik süresi, üyenin-abone-alıcının üyelik esnasında portaldan seçtiği paketin süresi  kadardır. 

Üye-abone-alıcı, GiftedTürk online eğitim portalından üye olmak suretiyle seçmiş olduğu paketin süresi dolmadan herhangi bir sebeple üyelikten-abonelikten ayrılmak isterse, kullanmadığı süreye ait bedelin kendisine  iade edilmeyeceğini işbu sözleşmeyle peşinen  kabul etmiştir.

7 – ÜYELİK-ABONELİK ÜCRETİ

GiftedTürk  süreli üyelik- abonelik ücretleri aylık , 3 aylık ve  6 aylık paket ücretleri  ile kurumsal üyelik ücretleri  siteye üye olunacağı tarihte önyüzde ilan edilmiş rakamlardır.

Herhangi bir indirim kuponu hakkından  yararlanılmaya hak kazanılması halinde  bu hak ücretlendirmeye yansıtılacaktır.

8 – ÜYELİK-ABONELİK ÜCRETİ ÖDEME ŞEKLİ

GiftedTürk  üyelik- abonelik ücreti ödemesi internet üzerinden kredi kartıyla, banka – PTT havalesi / EFT ile  satın alınarak yapılabilir.

Kredi Kartı ile ödeme:

İnternet üzerinden kredi kartı ile GiftedTürk ‘e hemen üye-abone olunabilir. Kredi kartı işlemleri güvenli ve şifreli bir kanal üzerinden doğrudan bankaya iletilir ve tüm işlemler banka tarafından yapılır

Kredi kartı ile abonelik satın alan üye-abone, sözleşme kurulduktan sonra abonelik sözleşmesinin sonraki aylar için uzatılmasını isteyebilir. Sözleşme kurulduktan sonraki aşamada üye-abone-alıcı, kurulmuş olan abonelik sözleşmesinin izleyen aylar için de geçerli olmak üzere uzatılmasını isterse abonelik sözleşmesi kendiliğinden seçilmiş paketteki süre kadar yenilenir ve yenileme  anında  geçerli olan abonelik ücreti kadar bedel kredi kartından tahsil edilerek var olan sözleşme koşullarıyla yenilenir.Üye-abone-alıcı, sözleşme bitim tarihinden önce yazılı olarak sözleşmeyi yenilemek istemediğini GiftedTürk’e  bildirme hakkına sahiptir.

İyzico ile Ödeme: Abonelik(üyelik) ücreti  satın alınmak istenen paketin  “İyzico ile Ödeme İçin” ödeme yönteminin seçilerek satın almanın devam ettirilmesidir. ALICI, Onayla ve Devam Et butonunun tıklanmasının ardından İyzico Güvenli Ödeme sayfasına yönlendirilerek ödemesini gerçekleştirir,

 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

        Üye-abone-alıcı  GiftedTürk’e üye- abone olurken verdiği bilgilerin gerçeği yansıttığını, GiftedTürk’ün bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle zararının doğması hâlinde uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

        Üye- abone-alıcı, eğitim portalına girerken “kullanıcı adı” ve abone olurken oluşturduğu “şifre”sini kullanmalıdır. Üye-abone-alıcı, şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Üye-abone-alıcının söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu kullanma hakkı, seçmiş olduğu erişim paketinin sağladığı kullanma biçimi ile sınırlı olup, üçüncü kişilere bedelli-bedelsiz kiralanamaz, satılamaz. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk üye-aboneye aittir. GiftedTürk’ün üye-abone-alıcının söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat vesair talep hakkı saklıdır.

        Üye-abone-alıcının, GiftedTürk eğitim portalını hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka ve kişilik haklarına aykırı, başkalarını/üyeleri rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, içerik veya mesaj gönderemez. Ayrıca, üye-abone-alıcı başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Böyle durumlarda her türlü hukuki, cezai, idari ve mali sorumluluk üye-aboneye aittir.

        GiftedTürk  almış olduğu tüm idari ve teknik tedbirlere rağmen, abone verilerinin yetkili olmayan kişilerce okunması ve abone yazılım ve verilerine gelebilecek Giftedturk’ün hafif kusuru sebebiyle ortaya çıkan zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye- abone-alıcı, GiftedTürk’ün kullanılmasından dolayı uğrayabileceği GiftedTürk’ün sadece hafif kusuru sebebiyle meydana gelebilecek zararlar yüzünden GiftedTürk’ten tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

        GiftedTürk, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.

        GiftedTürk, bu sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerle ilgili olarak hafif kusuru sebebiyle ortaya çıkan teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi hâlinde sorumlu olmayacaktır. Sağlanan hizmet ile ilgili olarak, resmi kurumların kararlarıyla veya yasal uygulamalar veya hukuki teknik sorunlar, zorunluluklar nedeniyle hizmetin kesintiye uğraması, durdurulması gibi haller mücbir sebep olarak kabul edilmiş olup, bu gibi hallerde GiftedTürk’ün sorumluluğu doğmayacaktır.

       GiftedTürk, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik madde 6/2 çerçevesinde ve işbu abonelik sözleşmesi uyarınca  üye-abone-alıcısının kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahiptir.

       Taraflar, GiftedTürk’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının, muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

        Üye-abone-alıcı, giftedturk.com sitesinde  yer alan tüm ürün ve hizmetlerin, bilgilerin,soruların,cevapların görsel ve işitsel unsurların, elektronik materyallerin tümünün  telif hakkının   GiftedTürk Eğitim Danışmanlık ait olduğunu kabul ve beyan eder. İnternet sitesinde yer alan hiç bir içeriği, dosyayı, görsel ve işitsel unsuru, elektronik materyali, bilgiyi, tüm ürün ve hizmetleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, aktarmayacağını, değiştirmeyeceğini, uyarlamayacağını, çevirmeyeceğini, kaynak koduna dönüştürmeyeceğini, tersine mühendislik uygulamayacağını, parçalarına ayırmayacağını, ticari bir amaçla kullanmayacağını kabul etmektedir. Aksi takdirde 5846 sayılı FSEK hükümleri çerçevesinde hakkında yasal işlemlere başlanacağını kabul eder.

10 – CAYMA HAKKI

Üye-abone-alıcının hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde satın aldığı hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkı vardır. Cayma bildiriminin e-posta, posta ve benzeri bir yolla GiftedTürk’e ulaşmasından itibaren abonelik iptal edilir ve ödenen abonelik-üyelik ücreti yedi gün içinde bildirilen banka hesabına iade edilir. Cayma bildirimi aşağıdaki adreslerden birine iletilebilir.

Cayma Bildirimi  iletim  adresi:

E-posta:

:

info@giftedturk.com

Posta Adresi:

:

…………………İstanbul

   
   

11 – SÖZLEŞMENİN FESHİ

GiftedTürk,üye-abone-alıcının şifresini sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullandığı, hizmetten hatalı, yasalara ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak istifade ettiği ve işbu sözleşme konusu yükümlülüklerine aykırı davrandığı kanaatine varırsa sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın üye-abone-alıcının aboneliğini-üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir. Üye-abone-alıcının, bu hususları kabul ettiğini ve aboneliğin-üyeliğin bu şekilde sona erdirilmesinden dolayı GiftedTürk’ten her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat vesair talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 12 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Üye-abone-alıcı, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde  mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

MADDE 13 – YÜRÜRLÜK

Üye-abone-alıcının, abonelik kaydı yapması, işbu abonelik-üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme üye-abone-alıcının abone olması anında elektronik ortamda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası elektronik formatta üye-abone-alıcının e-posta adresine gönderilmiştir.

İşbu sözleşme abonelik-üyelik  süresinin hitamı, üye-abone-alıcının aboneliğini-üyeliğini iptal etmesi veya GiftedTürk tarafından aboneliğinin-üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

Giftedturk
Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerinizi Önemsiyor ve Koruyoruz!

ÜYE-ABONE-ALICI (İLGİLİ KİŞİ) BAŞVURU FORMU

GİFTEDTÜEK  EĞİTİM  DANIŞMANLIK 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

        6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK” olarak anılacaktır.) “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Üye-Abone-Alıcı” olarak anılacaktır.), KVKK’nın 11. maddesi kapsamında aşağıdaki haklar tanınmıştır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ile ilgili diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

          KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, GiftedTürk’e bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak ya da tarafınızca GiftedTürk’e daha önce bildirilen ve GiftedTürk’ün sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@giftedturk.com  adresine elektronik posta göndererek veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul” olarak anılacaktır.) tarafından gelecekte belirlenecek diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

          Bu çerçevede “yazılı” olarak GiftedTürk’e yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 • Başvuru Sahibi tarafından GiftedTürk’e bizzat yazılı başvuru formu ile başvurulması ile,
 • Noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • Başvuru Sahibinin, GiftedTürk sistemlerinde kayıtlı e-posta adresinin bulunması durumunda, bu adresinden GiftedTürk’ün info@giftedturk.com adresine e-posta gönderilmek suretiyle      

           Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız KVKK’nın 13. maddesi hükmü gereğince yazılı olarak veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

Veri  Sorumlusu………..:  GiftedTürk  Eğitim  Danışmanlık

e-mail…………………..:  info@giftedturk.com 

Adres………Kazım Karabekir Mah.Endülüs Cad. No:2/A Esenler

                                                                                         İstanbul

 

Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri

Ad

 

:

 

Soyad

 

 

:

 

TC Kimlik Numarası

 

:

 

TelefonNumarası

 

 

:

 

E-posta

 

:

 

 

Adres

 

:

 

 

Başvuru Sahibi  Üye-Abone-Alıcı’nın ( İlgili Kişi) ;

Adı / Soyadı                  :……………..…………

Başvuru Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 

 • Adresime gönderilmesini istiyorum.
 • Elden teslim almak istiyorum.
 • Formu gönderdiğim ve sisteminizde kayıtlı olan e-posta adresime cevap verilmesini istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletnamenin veya yetki belgesinin mevcut olması ve işbu Başvuru Formuna eklenmesi gerekmektedir.)

İşbu Başvuru Formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresi içerisinde cevaplanarak KVKK m.13 gereğince tarafınıza yazılı yahut elektronik ortamda iletilecektir.

   Tarihi      :…………..……………                           İmza     :………………………………….

 

 

 

 

 

Kişisel Verileri İşleme Politiası

GiftedTürk eğitim portalı olarak tüm üye-abone  ve kullanıcılarımızın  kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

İşbu Politika ile, GiftedTürk’ün “eğitim ve bilgilendirme hizmetlerinin şeffaflık içinde yürütülmesi ilkesi”nin sürdürülebilirliği amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, GiftedTürk veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler belirlenmekte ve GiftedTürk tarafından yerine getirilen uygulamalar açıklanmaktadır.

Politika, GiftedTürk tarafından otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla gerçekleştirilen, kişisel verileri işlenen gerçek kişilere yöneliktir.

Politika, GiftedTürk tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Başta Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Politika’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır.
GiftedTürk, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

TANIMLAR

Eğitim portalı / dijital-online  eğitim portalı……:  

GiftedTürk Eğitim Danışmanlık

  
  

Kişisel Veri/Veriler

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması,  devralınması,  elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişi

Kişisel verisi Giftedturk  tarafından işlenen  üye-abone ve kulacıları kişileri ifade eder.

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade eder.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

Anonim Hale Getirme

Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Kanun

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

KVK Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.

 

İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLERİNİZ
GiftedTürk Eğitim Danışmanlık  ile aranızdaki ticari ve/veya sözleşmesel ilişkinize bağlı olarak aşağıda sayılı verilerinizi işlemekteyiz:

 • Kimlik Bilgileri: Bu veri kategorisi, Ad-Soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet, gibi veri türlerini ifade etmektedir.
 • İletişim Bilgileri: Bu veri kategorisi, Adres, telefon numarası, e-posta adresi, fax numarası, IP adresi gibi veri türlerini ifade etmektedir.
 • Özel Nitelikli Kişisel Bilgiler: Bu veri kategorisi, (i) personelden özlük ve iş sağlığı ve güvenliği kapsamında alınan sağlık verileri, (ii) kişilere ait parmak izi (biyometrik verileri), (iii) kişilere ait ceza mahkumiyetlerine ilişkin adli sicil kayıtları gibi veri türlerini ifade etmektedir.
 • Görsel ve İşitsel Bilgiler: Bu veri kategorisi, Fotoğraf ve video kayıtları, GiftedTürk fiziki ortamlarında güvenlik amacıyla yapılan kamera kayıtlarında yer alan kişilere ait görüntü ile kişilerin çağrı merkezi aramalarında kayıt altına alınan sesleri gibi veri türlerini ifade etmektedir.
 • Özlük Bilgileri: Bu veri kategorisi, personel ile kurulan iş akdi çerçevesinde yasal olarak oluşturulması gereken özlük dosyası kapsamında personele ait kimlik, iletişim bilgilerinin yanı sıra, meslek, eğitim, finansal bilgilerin yer aldığı veri türüdür.
 • Sözleşme Bilgileri: Bu veri kategorisi, GiftedTürk’ün  hukuki veya ticari ilişki içinde bulunduğu iş ortakları, tedarikçileri ve dış kaynakları ile kurduğu sözleşmesel bağ neticesinde veri tabanına işlemiş olduğu imza, imza sirküleri, gerçek kişi şirket bilgisi ve taşınan mal gibi verilerin tamamını ifade etmektedir.
 • Finansal Bilgi: Bu veri kategorisi, GiftedTürk’ün Kişisel Veri Sahibi İlgili Kişi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, dekont, ödeme bilgisi, ücret, IBAN numarası gibi veri türlerini ifade etmektedir.
 • Performans Bilgisi: Bu veri kategorisi, iç denetim ve işlerliği arttırma amacı ile GiftedTürk  içinde personel için, GiftedTürk dışında ise iş ortaklarının performans denetimi amacı ile yapılan değerlendirme, test, denetim gibi süreçlerle işlenen verilerin tümüdür.
 • İşlem Güvenliği Bilgisi :  GiftedTürk faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz (örneğin log kayıtları, IP bilgisi, erişim bilgileri, kimlik doğrulama bilgileri)

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ, İŞLENME AMAÇLARI
VE HUKUKİ SEBEBİ

Giftedturk’le aranızdaki  sözleşmesel ilişki kapsamında, aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde ve 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesi uyarınca; sözleşmenin kurulması ve ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi ve meşru menfaatler kapsamında Kişisel Verileriniz; GiftedTürk tarafından doğrudan sizlerden (sözleşme, sipariş formu, teklif formu, e-posta yazışmaları, kartvizit paylaşımı, web sitesi mesajları ve diğer iş ortaklarımızın paylaşımları) toplanmakta ve işlenebilmektedir. İş yerlerimizi ziyaretleriniz sırasında güvenlik gerekçeleri ile kimlik bilgileriniz ve güvenlik kamerası ile görüntünüz kayıt altına alınmakta ve bu operasyonla sınırlı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:

 • Mevcut Ticari İlişkiler için genel olarak;
 • Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlemleri
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Hukuki Süreçlerin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Ticari /Sözleşmesel İlişki Kurmak ve Bu Kapsamında İşlem Ve Faaliyetleri Yürütmek, Mali Ve Hukuki Yükümlülükleri Yerine Getirmek
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Organizasyon ve etkinlik Yönetimi,
 • İletişim Faaliyetleri
 • Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Yetkili Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; veri tabanlarımızın ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması
 • Potansiyel üyelik-abonelik ilişkileri için genel olarak;

Eğitim portalımızı ziyaretleriniz, çağrı merkezimize ilettiğiniz talep ve şikayetleriniz veya etkinliklerde paylaştığınız kartvizitler (kartvizit üzerindeki veri alenileştirilmiş kabul edilir.) vasıtasıyla doğrudan sizlerden temin edilen kimlik ve iletişim bilgileriniz;  akdi ilişki kurulabilmesi, talep ve şikayetlerinizin yönetimi ve iletişim faaliyetleri için Kanun’un 5/2 maddesi uyarınca meşru menfaat kapsamında işlenmektedir.

 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Resmi Kurumlara Gerekli Yasal Bildirimleri Gerçekleştirmek, Resmi Kurumlar Nezdinde Teşviklerden Yararlanmak, Resmi Kurumları Denetimleri Kapsamında İlgili Makamlara Bildirimde Bulunmak
 • İnsan Kaynakları Operasyonlarının ve Özellikle Özlük Faaliyetinin Yürütülmesi,
 • Çalışan Denetimini Sağlamak ve İşverenin Yönetim Hakkı Kapsamında Gerekli Veri İşleme Faaliyetinde Bulunulması

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Giftedturk kişisel verilerinizi bu Politika’da yer verilen işleme amaçlarıyla doğru orantılı olarak, Kanun ve sair mevzuat kapsamında aşağıdaki yurt içi alıcı gruplarına aktarabilecektir:

 • Sizlere sunulan hizmetlerin temini ya da size ulaştırılması için çalıştığımız tedarikçi ve iş ortaklarımıza,
 • Birçok faaliyet için ortak veri tabanını kullandığımız ve ortak hizmet aldığımız grup şirketlerimize
 • Hizmetlerin sunulması, tanıtılması ve benzeri amaçlarla işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar ile bankalar, finans kuruluşları,
 • Web sitemizin ve sosyal medya hesaplarımızın yönetimi için hizmet aldığımız reklam ajanslarına,
 • Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan firmalara,
 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil, vasi ve temsilcilerinize,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlara ve bunların belirlediği kişilere,

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

GiftedTürk, tüm veri işleme süreçlerinde Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i mümkün olduğu ölçüde veri sistemlerine sokmama ve işlememe eğilimi göstermektedir. Ancak işin mahiyeti gereği özel nitelikli veri işlenmesi gerektiği hallerde mevzuatta açıkça düzenlenmiş olma halleri hariç olmak üzere ilgilinin açık rızası olmaksızın işlemez.  GiftedTürk, Özel Nitelikteki Kişisel Veriler’in işlenmesinde daha sıkı önlemlerin alınması konusunda gerekli işlemleri yürütmektedir.

KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLAR

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • 5. ve 6. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN VE GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI

GiftedTürk tarafından, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, imkanlar dahilinde korunacak verinin niteliğine göre gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.

Bu kapsamda GiftedTürk tarafından gerekli her türlü (i) idari ve (ii) teknik tedbirler alınmakta, (iii) şirket bünyesinde denetim sistemi kurulmakta ve (iv) kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla ifşası durumunda KVK Kanunu’nda öngörülen tedbirlere uygun olarak hareket edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

Kanun’un 7. maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler tarafından resen veya İlgili Kişinin talebi üzerine GiftedTürk, bu iş için özel olarak hazırlamış bulunduğu Veri koruma ve imha politikasına, mevzuata ve Kurum tarafından yayımlanan rehbere  uygun olarak siler, yok eder veya anonimhâlegetirir.
 GiftedTürk kişisel verilerin imha usullerinin belirlendiği bir İMHA POLİTİKASI hazırlamış ve şirket içinde yayınlamıştır. Tüm imha süreçleri bu politikaya uygun olarak yürütülmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Giftedturk; KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

GiftedTürk, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

Kisisel Verileri Saklama ve İmha Politikasi
(SİP)

AMAÇ

Kişisel Verilerin Saklaması ve İmha Politikası (“SİP”), Giftedturk tarafından kişisel verileri işlenen; üye-abone ,kullanıcılar ve  diğer üçüncü kişilere ait kişisel verilerin T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak saklanması ve imha edilmesinin iş kurallarının belirlenmesini ve duyurulmasını amaçlamaktadır.

KAPSAM

Üye-abone,kullanıcı ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler bu SİP kapsamında olup GiftedTürk’ün sahip olduğu ya da Kurumca yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu SİP uygulanır.

YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GiftedTürk içerisinde Kanun, Yönetmelik ve SİP ile belirtilen verinin imhasına dair gereklerin yerine getirilmesinde tüm çalışanlar, danışmanlar, dış hizmet sağlayıcıları ve diğer surette GiftedTürk nezdinde kişisel veri saklayan ve işleyen herkes bu gerekleri yerine getirmekten sorumludur. Her iş birimi kendi iş süreçlerinde ürettiği veriyi saklamak ve korumakla yükümlüdür.

KVK Kurulu ile yapılan tebligat veya yazışmaları veri sorumlusu adına tebellüğ veya kabul etme ve sicile kayıt gibi işlemlerin sorumluluğu “Veri Sorumlusu İrtibat Kişi”sindedir.

TANIMLAR ve KISALTMALAR

Alıcı Grubu:Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.

Açık Rıza:Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgüriradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme:Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Çalışan: Giftedturk personeli.

Elektronik Ortam: Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.

Elektronik Olmayan Ortam:Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar.

Hizmet Sağlayıcı: Giftedturk ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi.

İlgili Kişi:Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

İlgili Kullanıcı:Verilerin teknik         olarak   depolanması,    korunması ve desteklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler.

İmha:          Kişisel verilerin silinmesi,yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kanun:6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kayıt Ortamı:Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel Veri:Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Veri İşleme Envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi,yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.

Kişisel Verilerin İşlenmesi:Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi,kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması,elde edilebilir hale getirilmesi,sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kurul:          Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Özel Nitelikli Kişisel Veri:Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi,felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,sağlığı,cinsel hayatı,ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Periyodik İmha:Kanunda yer           alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re ’sen gerçekleştirilecek silme,yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Veri İşleyen:Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Kayıt Sistemi:Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Veri Sorumlusu:Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen,veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi(VERBİS):Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, KVK Kurumu tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi.

Yönetmelik:28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI

GiftedTürk  ve çalışanları, sorumlu birimlerce SİP kapsamında alınmakta olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, birim çalışanlarının eğitimi ve farkındalığının arttırılması, izlenmesi ve sürekli denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması konularında sorumlu birimlere aktif olarak destek verir. 

Kişisel Verilerin Saklanması

Giftedturk tarafından; üye-abonelerin, üçüncü kişilerin, kurumların veya kuruluşların çalışanlarına ait kişisel veriler Kanuna uygun olarak saklanır ve imha edilir.

Bu kapsamda saklama ve imhaya ilişkin detaylı açıklamalara aşağıda sırasıyla yer verilmiştir.

Kanunun 3. maddesinde kişisel verilerin işlenmesi kavramı tanımlanmış, 4. maddesinde işlenen kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiş, 5 ve 6. maddelerde ise kişisel verilerin işleme şartları sayılmıştır. Buna göre, GiftedTürk faaliyetleri çerçevesinde kişisel verileri, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklamaktadır.​​​​​​​

​​​​​​​İmhayı Gerektiren Sebepler 

Kişisel veriler;

 • İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
 • İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
 • Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,
 • Kanunun 11 inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Giftedturk tarafından kabul edilmesi,
 • GiftedTürk ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kişisel Verileri Koruma Kurula şikâyette bulunması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
 • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması,

 

durumlarında, GiftedTürk  tarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da re ‘sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

​​​​​​​Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

GiftedTürk , kişisel verilerin korunması için gerekli olan uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

KVKK’nın 12. Maddesinin 1. bendinde öngörülen;

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak.

şartları sağlamak adına gerekli tedbirlerini almaktadır.

Giftedturk’ün  kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için uyguladığı tedbirler alt maddelerde detaylandırılmıştır.

​​​​​​​Teknik Tedbirler

GiftedTürk , veri güvenliğini sağlamak amacıyla bilgili ve deneyimli kişiler istihdam eder ve personeline Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bilincinde olunması için gerekli faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar. Kurulan sistemler kapsamında veri sınıflandırması süreçlerini işletir. Bu süreçler doğrultusunda teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmaktadır. Gelişen teknolojiye uygun altyapı yatırımlar yapılır. Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımların kurulmasını sağlar. Sistemlerinin güncel ve bilinen açıklıklara karşı gerekli güvenlik önlemlerinin alınmış versiyonlarını kullanır ve sistemlerin log kayıtları alınır Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişimi yetkilerinin kontrol altında tutulmasını sağlar. GiftedTürk , en az yetki prensibine göre kişisel veriye erişim kısıtlamaları gerçekleştirir.  Erişimlerin yetkilendirmelere uygunluğunu kontrol eder.  Sistemlerin güvenliğinin kontrol edilmesi sonucu elde edilen bilgileri ilgililere raporlar. Risk teşkil eden noktalar tespit edilerek gerekli teknik tedbirler alınır. Kişisel Verilerin güvenliğinin sürdürülebilmesi için teknik tedbirleri sürekli işleyen bir model ile kurum kültürünün bir parçası olması için farkındalığı yaygınlaştırır. Alınan tedbirlerin kontroller ile sürekli yaşatılmasını sağlar. GiftedTürk bünyesinde kamera sistemleri ile fiziksel güvenlik önlemleri üst seviyede tutulur. Kişisel verilerin tutulduğu dijital ortamların ortam izlemeleri, otomatik yangın söndürme sistemleri ve erişim yetki kontrolleri sağlanır. Kişisel verilerin yedekleri GiftedTürk  kontrolünde farklı bir konumda muhafaza edilir.

​​​​​​​İdari Tedbirler

GiftedTürk , kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacı ile gerekli idari tedbirleri alır ve çalışanların bu tedbirlere göre çalışmalarını denetler. Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı, işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmektedir. Çalışanlardan bu doğrultuda gerekli taahhütler alınmaktadır. Üçüncü taraflarla kişisel verilerin paylaşılmasıyla ilgili olarak kişisel verilerin paylaşıldığı kişilerle gizlilik sözleşmesi imzalar yahut sözleşmelere ekleyeceği hükümler ile kişisel veri güvenliğini sağlar. Kişisel veri paylaşılan üçüncü taraflar kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümleri kabul eder.

​​​​​​​Kişisel Verilerin Korunmasının Sürdürülebilirliği İçin Yapılan Denetimler

 

GiftedTürk , Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, gerekli denetimleri yapar veya yaptırır. Bilgi Güvenliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak için her yıl düzenli periyotlarda sistemlerde oluşabilecek teknik açıklıklar için düzenli olarak sistemlere sızma(penetrasyon) testlerini gerçekleştirir. Bilgi işlem tarafından sistemler düzenli olarak izlenmektedir. Yönetim sistemleri denetimleri ve risk analizi sonrası elde edilen bulguların giderilmesi için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

​​​​​​​Üçüncü Tarafların Kişisel Verilerin Korunmasını Sağlaması İçin Uygulanan Tedbirler

GiftedTürk , üçüncü taraflar ile yaptığı sözleşmelerde; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik gerekli yaptırım maddelerini karşılıklı olarak bulundurur. Üçüncü taraflar ile bilgi paylaşımı yapılmadan önce gizlilik sözleşmeleri imzalanır.  Üçüncü taraflara farkındalığın artırılması için gerekli bilgilendirmeler yapılır.

​​​​​​​Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Koruması İçin Uygulanan Tedbirler

Özel nitelikli kişisel veriler için gerek nitelikleri itibari ile gerekse kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa yol açabilmesinden dolayı yeterli önlemlerin alınması gerekmektedir. Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan kişisel veriler “Özel Nitelikli” olarak belirlenmiştir.

Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

GiftedTürk , Kanun ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında gerekli tedbirleri almaktadır. Kişisel verileri korumak için alınan teknik ve idari tedbirlerde özel nitelikli kişisel veriler için hassasiyet gösterilmektedir.

​​​​​​​Kişisel Verilerin Korunmasının Sağlanması İçin Farkındalığın Yaratılması

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için çalışanlara gerekli bilgilendirmeler yapılmakta, eğitimler düzenlenmekte ve etkinlikleri ölçülmektedir. İlgili kanun, yönetmelik ya da mevzuatlarda değişiklik olması halinden politikalar revize edilmekte ve ilgililerine tekrardan duyurulmaktadır.

​​​​​​​KİŞİSEL VERİLERİ İMHA TEKNİKLERİ

GiftedTürk  elde ettiği kişisel verilerini kişisel veri sahiplerinin talebi doğrultusunda, yasal zorunluluklar, nedeniyle veya kamu düzeninin korunması için kullanması zorunlu değilse ve iş süreçlerini etkilememsi şartıyla imha eder. Veri sahiplerine ait kişisel veriler, üye-abonelerimize hizmetin devam ettirebilmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, çalışan haklarının ve yan haklarının planlanması gereklilikleri ortadan kalktığında kurumun alacağı karara istinaden imha edilmektedir. Her yıl Veri Sorumlusu İrtibat Kişinin belirlediği tarihlerde saklanmasına gerek görülmeyen kişisel veriler mevzuata uygun olarak aşağıda belirtilen tekniklerle imha edilir.​​​ ​​​​​

  
  
  

 ​​​​​​​Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu veya üçüncü kişiler tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.

​​​​​​​​​​​​​​SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

GiftedTürk hizmetleri kapsamında işlenmekte olan kişisel verilerle ilgili olarak;

 • Süreçlere bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler kapsamındaki tüm kişisel verilerle ilgili kişisel veri bazında saklama süreleri Kişisel Veri İşleme Envanterinde;
 • Veri kategorileri bazında saklama süreleri VERBİS’e kayıtta;

Söz konusu saklama süreleri üzerinde, gerekmesi halinde Kişisel Veri İrtibat Kişisi tarafından güncellemeler yapılır.

Saklama süreleri sona eren kişisel veriler için re’sen imha edilir.

Kişisel verilerin saklanma süresi üyelik tarihinin bittiği ve/veya bitmiş sayıldığı süreden itibaren 1 yıldır.